Żołnierze przeciwko śmierci i diabłu//

Historia

Informacje

traktorki kubota

Zbiór reportaży Horsta Slesiny z pierwszych miesięcy niemieckiej kampanii 1941 roku przeciwko Związkowi Radzieckiemu to doprawdy niezwykła kolekcja. Jako korespondent traktorki kubota wojenny zawsze towarzyszył żołnierzom na pierwszej linii, jako o cer często walczył z nimi ramie w ramię. Przelany na...

Cena: 31,85
Dostępność: dostępny do tygodnia