Podstawy teorii obwodów Tom 3

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

W tomie III opisano metody sieciowe w ujęciu sformalizowanym, opartym na teorii grafów, uzupełnione o metodę tableau i jak pomalować boazerię w przedpokoju zmodyfikowaną metodę napięć węzłowych. Przedstawiono teorię czwórników. Opisano liniowe układy transmisyjne i układy pasywne. Omówiono grafy przepływowe,...

Dostępne strony