Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przedstawione w publikacji badania i analizy potwierdzają, że mentalność pracowników, znajdująca odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej, stanowi fundamentalną barierę zmian w polskich szpitalach. Jednak kultura organizacyjna bardzo trudno poddaje się operacjonalizacji badawczej, co...

Dostępne strony