Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi. W książce zamieszczono również dwa teksty ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego: jeszcze obowiązującej - z 29 września 1986 r., oraz nowej - z 28 listopada 2014 r., która wejdzie w życie z...

Dostępne strony