Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W komentarzu omówiono w sposób kompleksowy przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz m.in.: kwestie wydawania zaświadczeń, koszty postępowania administracyjnego oraz postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Publikacja zawiera także przybliżenie...

Dostępne strony