Kapitał ludzki i innowacje a zmiejszanie luki rozwojowej między krajami

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest próbą poszukiwania drogi, która pozwoli uniknąć "pułapki średniego rozwoju". Jest pozycją, która pokazuje całą międzynarodową perspektywę zagadnienia, chociaż ostatecznie odnosi się do polskich problemów i zagrożeń na drodze do pełnej konwergencji z gospodarkami...

Dostępne strony