Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma

Poradniki

Informacje

Książka prezentuje ideał kobiety wykreowany przez najwybitniejszych twórców czwartowiecznej patrystyki greckiej.Bogata spuścizna literacka Ojców Kapadockich i Jana Chryzostoma pozwala na szerokie ujęcie tematu.Bohaterkami prezentowanej publikacji są zarówno postaci kobiece znane ze...

Dostępne strony