Historia GIM Przez tysiącl. i wieki 1 ćw w.2009

Gimnazjum

Informacje

W skład cyklu "Przez tysiąclecia i wieki" - dostosowanego do nowej podstawy programowej - wchodzą trzy zeszyty ćwiczeń, odpowiadające kolejnym podręcznikom.Zeszyt dla klasy 1 obejmuje okres od prehistorii do przełomu XIII iXIV w. Struktura zeszytu jest ściśle powiązana z układem...

Dostępne strony