Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca.W związku z tym książkę dr K. Wacha należy powitać jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej naukowej literaturze...

Dostępne strony