Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Jak zaznaczył autor we wstępie, ?Żyjemy w społeczeństwie, w którym ceni sobie sprawiedliwość. Z tego powodu oczekujemy, aby przestępcy http://hefter.pl/ byli ukarani stosownie do wagi popełnionego przestępstwa?. W pracy poddano więc analizie sześć podstawowych teoretycznych perspektyw postępowania z...

Dostępne strony