Efekt zarażania a działalność organizacji

Ekonomia i finanse

Informacje

Efekt zarażania a działalność organizacji to publikacja podejmująca ważną tematykę związaną z objaśnieniem zjawiska, które wywiera istotny wpływ na działalność współczesnych przedsiębiorstw. Niejednokrotnie przesądza ono o ich przetrwaniu lub rozwoju. Zarażaniejest zjawiskiem...

Dostępne strony