Edukacja wobec tożsamości społecznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca zbiorowa kierowana jest do pracowników akademickich, studentów, pracowników instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Opublikowano w niej ponad 40 artykułów autorstwa cenionych znawców tematu (zob. spis treści).,,Postępujący proces integracji świata wymusza reformy w systemach...

Dostępne strony