Edmund Bojanowski

Religia i religioznawstwo

Informacje

Warto przypominać postać Edmunda Bojanowskiego #8211; pisze we wstępie do jego biografii Tomasz P. Terlikowski. Założyciel zgromadzenia sióstr służebniczek jest postacią fascynującą ze względu na drogę, jaką #8211; od zaangażowania patriotycznego przez charytatywne aż do ściśle...

Cena: 17,39
Dostępność: dostępny do tygodnia