Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki

E-książki

Informacje

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnienia domniemania konstytucyjności w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki , z uwzględnieniem praktyki jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego oraz sądów stanowych.Autor podejmuje temat wieloaspektowo. Pojęcie domniemania...

Dostępne strony