Człowiek i jego cywilizacja 1 Historia zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum

Informacje

Zadania zamieszczone w zeszycie mają służyć uczniowi przede wszystkim do utrwalenia wiedzy z danego tematu, do jej poszerzenia o nowe informacje, zwarte w tekstach źródłowych, opiniach badaczy i ciekawostkach, oraz do kształcenia różnych umiejętności. Wszystkie ćwiczenia uczeń może...

Dostępne strony