Czasownik polski

Podręczniki

Informacje

Książka przeznaczona jest dla tych, którzy pragną poprawnie używać form czasownikowych, a także tych, którzy chcą zgłębić odmianę http://www.mleczkopszczele.pl/lecznicze-dzialanie-mleczka-pszczelego/ czasownika w sposób systematyczny.Zawiera najważniejsze informacje gramatyczne o polskich czasownikach i tabele ich odmiany. W indeksie zgromadzono ok....

Dostępne strony