Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych

E-książki

Informacje

Książka stanowi monograficzne opracowanie zagadnienia charakteru prawnego uchwał wspólników spółek kapitałowych - jednego z najtrudniejszych, a zarazem najistotniejszych spośród funkcjonujących w obszarze prawa spółek handlowych, czy szerzej korporacyjnych osób prawnych.Określenie...

Dostępne strony