Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r.

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. 1. Sankcje i kary wynikające z ustawy o VAT 2. Brak i utrata prawa do odliczenia 3. Utrata innych praw 4. Sankcje i kary związane z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 5. Odsetki za...

Dostępne strony