Clan 7 con #161;Hola, amigos! 3 Podręcznik + CD

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podręcznik składa się z 9 rozdziałów, których zawartość odpowiada założeniom Plan curricular Instytutu Cervantesa. Rozwinięcie tych treści znajduje się w kursie interaktywnym !Hola, amigos!, zatwierdzonym przez Instytut Cervantesa we współpracy z Uniwersytetem Alberta w Kanadzie....

Dostępne strony