Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

E-książki

Informacje

Bezrobocie równowagi jest złożoną koncepcją teoretyczną mającą swoje rozwinięcie w szkołach głównego nurtu ekonomii - monetarystycznej i nowej szkole keynesowskiej. Pod ?koniec ?lat ?60.? XX ?w.? została ?wysunięta? koncepcja? naturalnej? stopy? bezrobocia,? która? miała?...

Dostępne strony