Asertywność w bibliotece

E-książki

Informacje

Lidia Nowak stworzyła poradnik, w którym ujawnia klucz do przemiany osobistej i społecznej - asertywność. Autorka pokazuje, jak kołyska drewniana dla dziecka ewoluowało rozumienie asertywności i prezentuje trening zachowań asertywnych jako skuteczne narzędzie do budowania postaw obywatelskich, przywracania poczucia...

Dostępne strony