Adosphere 2 Materiał ćwiczeniowy

Podręczniki

Informacje

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika Adosph?re 2. Odpowiadając w pełni strukturze podręcznika, pozwala na utrwalenie przerabianych treści programowych. Zeszyt ćwiczeń można wykorzystać jako dodatkowy materiał do pracy na lekcji, uczeń może również pracować z zeszytem...

Cena: 18,80
Dostępność: dostępny do tygodnia